W miarę jak coraz więcej gmin, organizacji pozarządowych i innych jednostek poznaje budżet partycypacyjny na całym świecie, pojawia się kilka podstawowych pytań związanych z tym tematem. Czym jest budżet partycypacyjny (PB)? Jak się go wdraża? Dla kogo jest przeznaczony?

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym "Legendy i podania Bielska-Białej" na rysunek-ilustrację jednej z czterech wybranych legend i podań dotyczących Bielska-Białej. Termin nadsyłania prac to 5 stycznia 2022 r.

Zapraszamy do lektury drugiego numeru Newslettera poświęconego promocji filmowego dziedzictwa i turystyki filmowej południowej części Woj. Śląskiego.

Bony na cyfryzację - dofinansowanie projektów w obszarze cyfryzacji; dla sektora MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w zakresie działania 6.2 Bony na cyfryzację VI osi priorytetowej: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19.

Przedsiębiorcy sektora MŚP, którzy mają pomysł, jak usprawnić swoją działalność, mogą ubiegać się o dofinansowanie bezzwrotne do kwoty 255 000 zł.

Agencja Rozwoju Regionalnego wspólnie z firmą SoniqAnalitycs zaprasza na Śniadanie technologiczne, które odbędzie się 21 września br. o godz. 9.00 w FabLab Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 365, bud. B.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz instytucji kultury w Bielsku-Białej poznali założenia projektu InduCCI oraz uczestniczyli w warsztatach w zakresie wprowadzenia do metodologii design thinking.

Podkategorie